Dodany: 2013-01-02 12:53:43

 

Obligacje rządoweObligacje rządowe, jak podkreśla biuro rachunkowe szczecin są papierami wartościowymi, inaczej instrumentami finansowymi, jakie wpływają do budżetu państwa. obligacje rządowe są emitowane przez Skarb Państwa i stanowią zazwyczaj pokrycie deficytu w danym kraju.

 

Z punktu widzenia ekonomistów z biura, jakim jest biuro rachunkowe szczecin jest to pożyczka zaciągnięta na poczet uzupełnienia braków w budżecie państwa. Zwrot takiej pożyczki następuje wraz z naliczonymi odsetkami. Obligacje rządowe są z reguły oprocentowane, natomiast obligacje Skarbu Państwa są zwolnione z opłat. W powszechnej opinii obligacje rządowe są jedną z najbardziej bezpiecznych form papierów wartościowych, zaciąganych przez państwo.

 

Jak zaznacz biuro rachunkowe szczecin istnieje wiele rodzajów obligacji rządowych a najważniejsze z nich to obligacje oszczędnościowe oraz obligacje rynkowe. Warto podkreślić, że obligacje rynkowe są emitowane co kilka lat. Wtedy też ustalane jest ich oprocentowanie, które jest stałe na okres dwóch lat i zmienne na okres trzech, czterech i dziesięciu lat..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Obligacje rządowe
Nick: