Dodany: 2013-01-02 12:58:56
 

Bony skarbowe Bony skarbowe, jak zaznacza biuro rachunkowe szczecin to weksle, bilety skarbowe, czyli dłużne papiery wartościowe należące do Skarbu Państwa. Bony skarbowe mają wartość dziesięciu tysięcy złotych i są wystawiane na okaziciela, który ma obowiązek spłacić pieniądze wraz z odsetkami.

 

Oprocentowanie takich bonów skarbowych jest stałe według biura jakim jest biuro rachunkowe szczecin. Emisją bonów skarbowych zajmuje się w naszym kraju Ministerstwo Finansów a odpowiedzialny za tą emisję jest Narodowy Bank Polski. Bony skarbowe są emitowane w postaci elektronicznego zapisu, co potwierdza biuro rachunkowe szczecin. Istnieje zarówno rynek pierwotny emisji bonów skarbowych jam też rynek wtórny.

 

Można oczywiście okupować bony skarbowe, jednak tylko i wyłącznie w drodze przetargu. W rynku wtórnym można nabyć albo też sprzedać bony miedzy poszczególnymi przetargami. Dzięki takim papierom dyskontowym jak bony skarbowe można zapłacić mniej niż dziesięć tysięcy a sprzedając dostajemy całą sumę dziesięciu tysięcy..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Bony skarbowe
Nick: