Dodany: 2013-01-02 12:53:43
images/pieniadze.jpg6a367.jpg Obligacje rządowe, jak podkreśla biuro rachunkowe szczecin są papierami wartościowymi, inaczej instrumentami finansowymi, jakie wpływają do budżetu państwa. Obligacje rządowe są emitowane przez Skarb Państwa i stanowią zazwyczaj pokrycie deficytu w danym kraju.

Dodany: 2013-01-02 12:52:13
images/monety 4.jpge9b2d.jpg Diwidenda to nazwa pochodząca z języka łacińskiego, co oznacza dosłownie rzecz do podziału. Jest to część zysku netto, jaką musza podzielić się poszczególni wspólnicy w spółce lub akcjonariusze.

Dodany: 2013-01-02 12:50:17
images/monety i banknoty 2.jpgce1c5.jpg Podatek, jak podkreśla biuro rachunkowe szczecin, to nic innego jak obowiązkowe dla wszystkich świadczenie pieniężne na rzecz państwa i realizacji jego zadań. Podatki powinny posiadać cztery nierozłączne ze sobą cechy a mianowicie nieodpłatność, bezzwrotność, powszechność oraz przymusowość.

Dodany: 2013-01-02 12:47:59
images/kasa7.jpg249bb.jpg Cło to według biura jakim jest biuro rachunkowe szczecin to opłata, którą pobiera państwo w przypadku przemieszczania towarów poza jego granice administracyjne. Każdy kto kupuje produkty zagraniczne musi opłacić cło przed opuszczeniem terytorium danego kraju.

Dodany: 2013-01-02 12:44:15
images/kasa8.jpgccb04.jpg Dochód, jak definiuje biuro rachunkowe szczecin to pieniądze czerpane z różnych źródeł dzięki naszej pracy. Możemy wyróżnić dochody gospodarstwa rolnego, dochody instytucji państwowej, dochody przedsiębiorstwa, dochody osób fizycznych, osób prawnych i dochody rodziny, które składają się na finanse gospodarstwa domowego.