Dodany: 2013-01-02 13:02:42
images/kasa4.jpg9c7a5.jpg Papiery wartościowe są według biura, jakim jest biuro rachunkowe szczecin dokumentami stwierdzającymi prawa majątkowe. Papiery wartościowe, jak zaznacza biuro rachunkowe szczecin, mają przede wszystkim charakter finansowy i możemy je zrealizować za sprawą ich okazania albo zwrotu.

Dodany: 2013-01-02 12:58:56
images/kasa3.JPG14d76.JPG Bony skarbowe, jak zaznacza biuro rachunkowe szczecin to weksle, bilety skarbowe, czyli dłużne papiery wartościowe należące do Skarbu Państwa. Bony skarbowe mają wartość dziesięciu tysięcy złotych i są wystawiane na okaziciela, który ma obowiązek spłacić pieniądze wraz z odsetkami.

Dodany: 2013-01-02 12:53:43
images/pieniadze.jpg6a367.jpg obligacje rządowe, jak podkreśla biuro rachunkowe szczecin są papierami wartościowymi, inaczej instrumentami finansowymi, jakie wpływają do budżetu państwa. Obligacje rządowe są emitowane przez Skarb Państwa i stanowią zazwyczaj pokrycie deficytu w danym kraju.

Dodany: 2013-01-02 12:52:13
images/monety 4.jpge9b2d.jpg Diwidenda to nazwa pochodząca z języka łacińskiego, co oznacza dosłownie rzecz do podziału. Jest to część zysku netto, jaką musza podzielić się poszczególni wspólnicy w spółce lub akcjonariusze.

Dodany: 2013-01-02 12:50:17
images/monety i banknoty 2.jpgce1c5.jpg Podatek, jak podkreśla biuro rachunkowe szczecin, to nic innego jak obowiązkowe dla wszystkich świadczenie pieniężne na rzecz państwa i realizacji jego zadań. Podatki powinny posiadać cztery nierozłączne ze sobą cechy a mianowicie nieodpłatność, bezzwrotność, powszechność oraz przymusowość.